ارائه دهنده راه حل های الکترونیکی حرفه ای

سیستم هدایتگر پارکینگ PGS جزئیات سیستم هدایتگر پارکینگ PGS

سیستم هدایتگر پارکینگ (PGS):

این سیستم به راننده کمک میکند تا در کمترین زمان ممکن و بدون اتلاف وقت نزدیکترین جای پارک خالی را بیابد.

هنگامی که وارد پارکینگ می شوید، یک نمایشگر کلیه فضاهای خالی در هر طبقه را به شما نمایش میدهد، پس از رسیدن به تقاطع نمایشگر دیگری تعداد فضاهای خالی در راهروهای چپ، راست و روبروی شما را نشان می دهد و در نهایت هر جای پارک به یک سنسور آلتراسونیک و نمایشگر مجهز می شود و در صورتی که در جای پارک خودرویی پارک کرده باشد نمایشگر به رنگ قرمز و در صورتی که جای پارک خالی باشد نمایشگر به رنگ سبز در می آید.

 

 

عملکرد سیستم PGS در یک نگاه :

سخت افزارهای مورد نیاز سیستم PGS :

1 . حسگرهای محلی و چراغ های هدایتگر :

این مجموعه بالای هر کدام از محل پارک خودروها نصب می­ شود. این مجموعه توسط یک سنسور آلتراسونیک  وضعیت جای پارک ( وجود یا عدم وجود خودرو )  شناسایی کرده و به صورت مستقل نسبت به تصمیم گیری رنگ چراغ اقدام می نماید . سپس نتیجه تصمیم گیری را  با استفاده از زیر ساخت شبکه رادیویی (RF Link) ارسال می­کند. 

 

2 . کنترل کننده محلی مرکزی :

این قسمت وظیفه دریافت اطلاعات از هر کدام از حسگر های محلی ، جمع آوری این اطلاعات و ارسال آنها به بخش کنترل و مدیریت را دارد. همچنین این بخش رابط ارسال فرامین بین بخش کنترل و مدیریت با  حسگر های محلی را بر عهده دارد.   
 

3 . نمایشگرهای LED ، جهت و ظرفیت پارکینگ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا