ارائه دهنده راه حل های الکترونیکی حرفه ای

جزئیات خبر

مجتمع مسکونی مهر نیز به سیستم های کنترل تردد خودرو شرکت آرا الکترونیک افزار مجهز گردید. با راه اندازی راهبند و اکسس کنترل از این پس در این مجتمع تردد با کارت و برچسب RFID صورت می گیرد.

بالا