ارائه دهنده راه حل های الکترونیکی حرفه ای

جزئیات خبر

سیستم کنترل تردد با برچسب پارکینگ مجتمع مسکونی پیامبر اعظم در شهر قم نصب و راه اندازی شد. این مجتمع پارکینگ خود را مجهز به سیستم برچسب RFID نموده است.
 

بالا