ارائه دهنده راه حل های الکترونیکی حرفه ای

جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت آرا الکترونیک افزار پیرو نشست گروه موفق فروش این شرکت با اعضای محترم شورای اسلامی شهر همدان  و در نهایت با توافق نهایی مدیر و اعضای محترم این شورا  ،  مجهز به سیستم رای گیری الکترونیکی با اثر انگشت شده که این امر موجب تسریع در فرایند رای گیری اعضا و همچنین تسریع انجام امور اداری در این شورای محترم گردید. 

بالا