ارائه دهنده راه حل های الکترونیکی حرفه ای

جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت آرا الکترونیک افزاردر مورخه 94/12/15 ، با حضور مسئول انفورماتیک شورای اسلامی شهر خرم آباد جناب آقای مهندس گل میرزائی  در دفتر مرکزی شرکت آرا الکترونیک افزار سیستم رای گیری الکترونیکی شوراهای اسلامی شهربه ایشان تحویل داده شد تا از این پس  شهر خرم آباد مجهز به این سیستم رای گیری شده و فرایند رای گیری این شورا تسریع گردد. 

بالا