ارائه دهنده راه حل های الکترونیکی حرفه ای

جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت آرا الکترونیک افزار پیرو نشست گروه فروش این شرکت با اعضای محترم شورای اسلامی شهر شاهرود و در نهایت با توافق نهایی مدیر و اعضای محترم این شورا  ، در تاریخ 94/10/24  این شورا مجهز به سیستم رای گیری الکترونیکی با اثر انگشت شده که این امر موجب تسریع در فرایند رای گیری اعضا و همچنین تسریع انجام امور اداری در این شورا گردید. 

بالا